Danh Mục Sản Phẩm

Kho Máy Cũ

sam sung galasy s3 5.800.000 VNĐ
IPAD 2 32G WIFI 7.500.000 VNĐ
APPLE IPHONE 4 16GB (99%) 4.300.000 VNĐ